Kypr
Navigace - Kypr
Dovolená Kypr Recenze hotelů Kypr
Novinky Kypr Hotely a ubytování Kypr
Víza Kypr Fotogalerie Kypr
Mapy a průvodce Kypr        --> Historie a politika

      -->Kulturněhistorické údaje
      Politickohistorické údaje

Kypr - Kulturněhistorické údaje

6000 l. před Kristem - první doklady osídlení
2300 - 1050 l. před Kristem – dobou bronzovou začíná vnější kulturní a politický vliv na život Kypřanů, kteří přicházejí ze Sýrie a Anatolie
1500 – 1100 l. před Kristem – Achajská kolonizace, na sklonku doby bronzové už Kypr funguje jako místo obchodní výměny mezi Západem a Východem. Převaha vlivu řecké kultury, ostrov se stává střediskem mykénské kultury.
800 – 700 l. před Kristem - doba asyrské a egyptské nadvlády
600 – 300 l. před Kristem – doba perské nadvlády, historie zaznamenala několik pokusů Athén osvobodit Kypr, několik potlačených povstání na ostrově
333 – 323 l. před Kristem – součást říše Alexandra Velikého
294 – 58 l. před Kristem – součást říše Ptolemaiovců
56 l. před Kristem – ostrov dobyt Egypťany
395 n. l. – ostrov územím římské říše
395 n. l. – 648 – součást byzantské říše
648 – 965 – ostrov pod nadvládou Arabů
965 – 1191 – opět pod nadvládou byzantské říše
1191 – ostrov obsazen křižáky
1192 – 1489 – kyperské království
1489 – 1571 – ostrov benátskou državou
1571 – ostrov dobyt osmanskou říší, stal se jedním z tureckých pašalíků
1764, 1804 – protiturecká povstání
1878 – po rusko - turecké válce ostrov okupován Velkou Británií, formálně je součástí osmanské říše
1914 – ostrov připojen k britskému impériu
1925 – statut britské korunní kolonie, ostrov významnou britskou vojenskou základnou
1936 – potlačeno protibritské povstání
1940 – 1950 – zesílení protibritského odboje kyperských Řeků
1959 – jednání zástupců Velké Británie, Řecka, Turecka, kyperských Řeků a Turků o samostatnosti Kypru – uzavření tzv. kyperských dohod, jež se staly právní základem nezávislého kyperského státu, zakazovaly připojení ostrova k Řecku či Turecku a zajišťovaly všechna práva turecké menšině (výhodné zastoupení v parlamentě, funkce víceprezidenta s právem veta ve všech podstatných otázkách)
1960 – vyhlášena nezávislost Kypru (britské vojenské základny stále pracují), Kypr se stává členem OSN
1961 – Kypr členem britského Společentví
160 – 1977 – prezidentem je arcibiskup Makarios III.
1963 – 1964 – národnostní rozpory mezi kyperskými Řeky a Turky
1964 – ozbrojený konflikt mezi oběma částmi obyvatel, k obnovení klidu vyslány na ostrov jednotky OSN (březen 1964)
1967 – nová vlna nepokojů po vojenském puči v Řecku
1968 – zahájeny vnitrokyperské rozhovory mezi zástupci řeckého a tureckého obyvatelstva
1973 – 1974 – činnost teroristických organizací v boji za sjednocení s Řeckem
1.7. 1974 – puč řeckých reakčních důstojníků na Kypru
20. 7. 1974 – příchod tureckých vojsk na podporu turecké menšiny
22. 7. 1974 – zastaveny všechny boje
1975 – vytvořen separatistický turecký stát na severu ostrova
15. 11. 1977 – prezidentem Kyperské republiky je S. Kyprianu
1977 – protiprávní vyhlášení Severokyperské turecké republiky, kterou dosud uznalo jenom Turecko, Rada bezpečnosti OSN označila tento akt za nezákonný
1984 – 1985 – neúspěšná jednání mezi představitel kyperských Řeků a Turků za účasti OSN
9. 6. 1985 – V Severokyperské turecké rep. se konají prezidentské volby, vítěz R. Denktaš, OSN prohlašuje volby za nelegální, za legální je uznává pouze Turecko

Průvodce a mapySopka.cz - cestování, dovolená

Marco Polo - exotická dovolená

Afrika safari

golfové zájezdy

Proč nakupovat právě u nás?
  • Jsme autorizovaní prodejci více než 100 CK
  • Nakupujete přes pojištěnou CK Marco Polo
  • Najdeme vám tu nejlepší cenu

Oddělení prodeje:

Nevíte co přesně hledáte?Obchodní podmínky